Currently browsing

March 2017

How to : ตั้งเวลาส่ง Gmail ล่วงหน้าอัตโนมัติ

จะดีแค่ไหน หากเราสามารถส่งอีเมล์หลายฉบับพร้อม ๆ กัน และยังกำหนดเวลาส่งของอีเมล์เรียงตัวได้ด้วย น่าจะช่วยให้งานสะดวกขึ้นเยอะ ปกติในทุก ๆ ครั้งที่เราส่งอีเมล์ เราจะส่งได้เพียงครั้งล่ะเมล์เท่านั้น แต่จะดีแค่ไหน หากเราสามารถส่งอีเมล์หลายฉบับพร้อม ๆ กัน และยังกำหนดเวลาส่งของอีเมล์เรียงตัวได้ด้วย น่าจะช่วยให้งานสะดวกขึ้นเยอะ ดังนั้นผมขอเสนอ Boomerang เป็นแอพฯ หรือส่วนขยาย (Chrome Plugin) …